Mineralny prach

https://naturalisan24.eu/sk/

Technologické procesy výroby sú sprevádzané emisiami prachových znečisťujúcich látok, najmä pri ťažbe surovín, drvení, mletí, miešaní a preosievaní. Okrem hluku predstavujú priemyselné prachy najväčšie riziko pre zdravie ľudí pracujúcich v takomto prostredí.

Z dôvodu zárobkov v zdravotnom štádiu sa prach počíta:- dráždivý prach,- jedovatý prach,- alergénny prach,- karcinogénne prachy,- vláknitý prach.Primárny význam v prostredí emitujúcom prachové znečistenie je aktívna prevencia pomocou jedinečnej a sociálnej ochrany pred prachom.Individuálna ochrana zahŕňa:- polomasky na jedno použitie,- polomasky s vymeniteľnými filtrami a absorbérmi,- hry s vymeniteľnými filtrami a absorbérmi,- prilby a ochranné kryty.Kolektívna ochrana proti prachu zahŕňa: prevzdušňovacie a vetracie systémy, odprašovacie systémy na mieste, voľne stojace dúchadlá a ventilátory.Odprašovacie zariadenia sa delia na: staré a mokré zberače prachu.Bežne používané zberače prachu sú: usadzovacie komory, zberače prachu triedy filtrov, cyklóny a multicyklóny, elektrostatické odlučovače, zberače vlhkého prachu.Usadzovacie komory sú nápojom z najpopulárnejších zberačov prachu s nízkymi stavebnými nákladmi. Ochorením tohto riešenia je nízka účinnosť odprášenia a často sa zavádza v súvislosti s druhými zberačmi prachu. Zberače prachu z filtra predstavujú veľa dôležitej účinnosti. V keramickom a hutníckom sektore sa jedná o jednu z vybraných metód odprašovania. Zberače vlhkého prachu používajú vodu v pláne na neutralizáciu vytvoreného prachu. Vedľajším účinkom je odpadová voda vytvorená na konci prenosu nečistôt do kvapaliny. Konkrétne musia existovať jediné riešenia, ktoré sa používajú v potenciálne výbušných oblastiach, pre ktoré musia mať odprašovacie zariadenia osvedčenie ATEX.Výber odprašovacieho zariadenia závisí od odvetvia a od určitej hrozby.