Technickeho stavu mandatu

Presný opis štýlu a účelu zaťaženia je nenahraditeľný pri analýze technického stavu zariadenia, pri výbere materiálu, pri zistení príčin poškodenia alebo pri práci o zmenách a starostlivosti.

Vo vzťahu k vyššie uvedenému používame numerické metódy na presné určenie úrovne zaťaženia, v súčasnej metóde najviac konečných prvkov (FEM.Metóda konečných prvkov môže tiež fungovať ako statické, tak aj aktívne prvky. V dynamických otázkach zohráva dôležitú úlohu napríklad rýchlosť zmeny zaťaženia, trenie a toky médií. Mescal výpočty sa používajú viac na určenie príčin poruchy a poškodenia.Typické analýzy týkajúce sa výpočtov mes sa týkajú predovšetkým:- overenie stavu namáhania a napätia v zmysle určovania kritických miest, \ t- úprava tvaru na konci, ktorá znižuje intenzitu konštrukcie,- overovanie príčin škôd aj ich tlaku na vykorisťovanie, \ t- modelovanie odliatkov a tokov.Okrem toho mes výpočty majú tiež veľmi veľké pozície v námornom priemysle. Pri navrhovaní plávajúcej alebo ponornej konštrukcie sa podrobná FEM analýza ich formy a jedinečných vlastností zastaví prostriedkami na bezpečné a dobré riešenia.Najefektívnejšie je, aby počiatočné analýzy boli teraz v základnej fáze projektu. Toto rozpozná chyby v ďalšom dizajne. Najdôležitejším prvkom výpočtov je určenie okamžitej sily navrhovanej konštrukcie. Ako celok, tak aj v centrálnych uzloch. Výpočty mes sa používajú na odhad únavovej sily.V horúcich rokoch došlo k revolúcii vo výpočtoch chýb a postupne sa otvára neprípustnosti miestneho vzhľadu materiálu. V kontakte s prítomnosťou môžete rýchlo predpovedať extrémne zážitky a chrániť vodné katastrofy, ku ktorým môže dôjsť. V súčasnosti sa pracuje na vývoji noriem na minimalizáciu škôd spôsobených pri zrážke. Obrovský pokrok vo výpočte neporiadkov začal projekty EÚ "ťažšie" a "ciele". Majetok z výpočtov neporiadkov je čoraz populárnejší.